Mapová aplikace Cleerio


Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Hospříz vypadala v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapové aplikace na internetu.

Mapová aplikace Cleerio

Vstup do mapové aplikace


Tato aplikace se podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací a pomáhá při správě obce a informování veřejnosti.


MENU
• MENU lze vyvolat v levém horním rohu
• obsahuje základní funkce, které zvolíte kliknutím na příslušnou řádku
• nejčastěji používané funkce jsou také jako ikony v horní liště
• přiblížení mapy lze měnit kolečkem myši, nebo tlačítky + –
• měření vzdáleností se ukončuje dvojklikem

Mapová aplikace Cleerio

VRSTVY
• seznam vrstev zobrazíme kliknutím na ikonu vrstev v horní liště
• modré číslo ukazuje počet zapnutých vrstev
• lze vybírat mapy, inž. sítě, územní plány, informace z katastru, vybavení obce….
• domeček – seznam vrstev ve skupinách
• oko – pouze aktivní vrstvy
• vrstvy s lupou – seznam vrstev bez skupin (lze prohledávat)

Mapová aplikace Cleerio

MOŽNOSTI VRSTEV
• šipka vedle názvu vrstvy rozbalí další nástroje
• posuvník průhlednosti umožňuje porovnávat různé vrstvy mezi sebou (např. prolínat historické mapy s dnešní realitou)


V hlavním menu je také nápověda (v horní liště ikonka s otazníkem).
Zde máte k dispozici návody na ovládání včetně názorných videonávodů.

NÁVODY

Mapová aplikace Cleerio


Historické mapy > Císařské otisky

Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historické mapy Císařské otisky z let 1820-1835. Jedná se o první mapování na našem území, které svojí podrobností a vybarvením podává velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším archiváliím.

Díky funkci nastavení průhlednosti je pak možné porovnat historické mapy se současností.
Každý tak má možnost zobrazit právě jeho dům, pole a jiné nemovitosti dnes a před cca 2 stoletími.

Porovnejte si jak vypadal váš dvůr  „za císaře pána“ a dnes.


Historické mapy > II. vojenské mapování

Pochází z let 1836-1852. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.


Historické mapy > Ortofotomapy

Už před cca 60 lety vznikaly z leteckých snímků kvalitní ortofotomapy a dnes, si je můžete prohlédnout ve svém počítači. Snímky poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.
Udělejte si úžasnou virtuální procházku historií z let kolem roku 1950, kde jsou dnes již zaniklé cesty a města ještě bez paneláků.


Pozemky a Budovy dle katastru

V této vrstvě si můžete velmi jednoduchým způsobem zobrazit v mapě údaje z katastru nemovitostí. Hranice parcel, pozemky v majetku obce nebo státu, druhy pozemků, jejich čísla a výměry, čísla popisná budov….


 

Inženýrské sítě

Zobrazte si, kudy v obci vede vodovod, kanalizace, telekomunikace, elektro rozvody….


Pasporty

Přehled o vybavení a evidencích obce (lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, linie místních komunikací….).


Mapovou aplikaci poskytuje služba Webotip